Fall in love có nghĩa là yêu ai đó, phải lòng, say mê ai. Nhưng bạn hãy thử dịch nghĩa theo kiểu “Việt” thì Fall in love nghĩa là té ngã vào tình yêu.
Quả thật là khi yêu ta thường bị mất phương hướng, đến với mình yêu như một cũ ngã, tình bất ngờ đến.
Có thể là “tình yêu sét đánh”, hoặc cũng có thể là “tình lặng”, rồi đến một ngày nhận ra “ta đã yêu”.

Nhưng nếu đã ngã thì phải biết đứng dậy, đứng dậy đi tiếp.
Vậy theo bạn thì ta có cần phải “ngã” vào tình yêu, hay là nên “đứng dậy” sau cú “ngã”? 🙂