Yêu là khi nhìn thấy “người ấy” khóc mà mình không thể nào cười được.
Yêu là khi thấy người ta cười với người khác thì mình bỗng dưng muốn khóc.
Yêu là khi được một lần khóc vì người ấy.
Yêu là khi bạn đọc được nội dung này, và gửi cho người ấy. 🙂