KHI CÒN BÉ
Bị vấp ngã
Nhìn xung quanh xem có người không.
Nếu có thì khóc,
không có thì tự đứng lên.
KHI LỚN LÊN
Bị vấp ngã
Cũng vẫn nhìn xem xung quanh có ai không.
Nếu có thì tự đứng lên,
không có thì ngồi khóc 🙁