Lại một năm trôi qua, Tết đã đến. Trong lòng mình lại có cảm xúc buâng khuâng, xin chúc mọi người năm mới hạnh phúc và vui vẻ. Và thật đặc biệt khi Tết năm nay vào đúng ngày lễ tình nhân
Valentine, vì vậy mình cũng xin chúc mọi người được tràn đầy tình yêu thương.

Dần dần mình lại càng lười post bài, vì vậy rất có thể sau này lâu lâu mới có một bài, rất mong mọi người thông cảm. 🙂
Mình xin bộc lộ vài suy nghĩ cho mọi người, và đặc biệt mình rất mong M đọc được bài viết này.

1. Bỗng nhiên trong tâm hồn mình lại cảm thấy thầm trách cuộc đời, tại sao Tết năm trước không phải là ngày 14-2 như năm nay, như vậy thì mọi chuyện đối với M đã khác?
2. Chỉ còn 2 ngày nữa là tròn 1 năm mình cảm thấy buồn mỗi khi ngồi trong đêm.
3. Chỉ còn 3 tháng nữa, là hết? Rồi sẽ ra sao, khi xưa một mối tình thơ?
….

@@@…………………@@@@………..@@@…………….@@@….@@@@@@@@……. @@@……………..@@……..@@………@@@…………..@@…….@@@………………… @@@…………….@@……….@@……….@@@………..@@……..@@@…………………. @@@……………@@…………@@………..@@@……..@@………@@@@@@@……….. @@@……………@@…………@@………….@@@…..@@……….@@@…………………. @@@……….@…@@……….@@……………@@@…@@………..@@@…………………. @@@@@@@….@@……..@@……………..@@@.@@…………@@@@@@@@…..