Phượng đỏ sân trường, Phong lần bước.
Bước chân chầm chậm, bước mênh mông.
Mênh mông khôn tả, tình đôi bạn.
Bạn bấy lâu nay, giờ phải xa.