Khi ăn cá, xương nhỏ lại phiền phức hơn xương lớn, vì xương lớn dễ phát hiện còn xương nhỏ cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới loại bỏ hết.

Làm người, tật nhỏ khó sửa hơn tật lớn, vì sai lầm lớn rất dễ nhìn thấy, còn khuyết điểm nhỏ cần phải hết sức chú ý mới phát hiện ra.

Cá tuy có xương nhỏ, nhưng thịt cá thường mềm ngon; thế nhưng nhiều người vì sợ xương nhỏ mà không muốn ăn loại cá đó.

Những người có tính khí lạ lùng, không câu nệ tiểu tiết thường có tài năng đặc biệt, nhưng nhiều người lãnh đạo vì ghét tật nhỏ mà không muốn dùng những nhân tài đó.