Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy!
Chiếc đẹp thì không đi vừa. Chiếc vừa thì không phải đẹp nhất.

Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân.
Vì ….. chân bạn sẽ đau và không thoải mái.

Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu.