Không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến

Trước khi muốn tha thứ cho người khác, phải tập tha thứ cho chính bản thân mình…

Phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm ta hối hận cả một đời….

Bài học cuộc sống