Heal the World

There’s a place in
Your heart
Can I know that it is love
And this place could
Be much brighter than Tomorrow
And if you really try
You’ll find there’s no need to cry
In this place you’ll feel there’s no hurt or sorrow

There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place

Heal the World
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

If you want to know why
There’s a Love that cannot lie
Love is strong
It only cares for joyful giving
If we try
We shall see
In this bliss we cannot feel
Fear or dread
We stop existing and start living
Then it feels that always
Love’s enough for us growing
So make a better World
Make a better World…

Heal the World
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face
And the World we once believed in will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this Earth crucify its Soul
Though it’s plain to see this World is heavenly
Be God’s glow

We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart
I feel you are all my Brothers
Create a World with no fear
Together we’ll cry happy tears
See the Nations turn their swords into plowshares

We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place…

Heal the World
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Heal the World
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Heal the World
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

You and for me
Make a better place

You and for me
Make a better place

You and for me
Make a better place

You and for me
Heal the World we live in

You and for me
Save it for our children

You and for me
Heal the World we live in

You and for me
Save it for our children

You and for me
Heal the World we live in

You and for me
Save it for our children

You and for me
Heal the World we live in

You and for me
Save it for our children

Heal the World [Lời bài hát tiếng Việt (Ngọc Trâm)]

Tìm một nơi
tận trong tim
mà ta biết chất chứa yêu thương
và nơi đây
sẽ luôn tươi sáng hơn ngày mai
Chỉ khi ta thật yêu thương
Bạn sẽ biết nước mắt thôi rơi
Ở nơi đây buồn đau không đến bên bạn nữa đâu

Sẽ có cách đến nơi này
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
Khoảng cách sẽ ngắn đi
Xây một nơi thật đẹp

Nào cùng nhau
Chung tay xây đắp thế giới
gởi trao tôi cùng anh và tất cả ai trên thế gian
Kìa ai đang chết mỏi mòn
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
Để thế giới xinh hơn trong mắt tôi và bạn

Sẽ có lúc hỏi tại sao
Tình yêu thương chẳng chút dối gian
Thật bao la
vì tình yêu ta mãi luôn được gởi trao
Hãy yêu thương
rồi sẽ thấy
niềm hạnh phúc dẫn dắt ta qua
điều lo lắng
Dừng nơi đây để bắt đầu sống
Khi ta biết mãi yêu thương
vẫn che chỡ để ta khôn lớn
để thế giới xinh hơn
xây một nơi thật đẹp

Nào cùng nhau
Chung tay xây đắp thế giới
gởi trao tôi cùng anh và tất cả ai trên thế gian
Kìa ai đang chết mỏi mòn
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
Để thế giới xinh hơn trong mắt tôi và bạn

Và mình mơ giấc mơ yêu thương nơi đây ta được niềm vui hân hoan
Và cuộc sống ta tin sáng soi một lần nữa trong thiên ân
Sao mãi chiụ kiếp lưu đày
Làm đau đớn con tim trần gian
Dù biết rõ nhân gian phải là một chốn thiên cung
Đầy rực cháy

Nào cùng nhau mình bay cao
Để ý chí chẳng khuất bao giờ
Tận trong tim
Nào anh em chúng ta cùng ước mơ
Tìm một nơi chẳng thương đau
Mình cùng trao nước mắt yêuthương
Nào cùng nhau bỏ gươm dao chúng ta cùng hóa anh em

Bên nhau đi đến nơi đây
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
Khoảng cách sẽ ngắn đi
xây một nơi thật đẹp

Nào cùng nhau
Chung tay xây đắp thế giới
gởi trao tôi cùng anh và tất cả ai trên thế gian
Kìa ai đang chết mỏi mòn
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
để thế giới xinh hơn trong mắt tôi và bạn

Nào cùng nhau
Chung tay xây đắp thế giới
gởi trao tôi cùng anh và tất cả ai trên thế gian
Kìa ai đang chết mỏi mòn
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
để thế giới xinh hơn trong mắt tôi và bạn

Nào cùng nhau
Chung tay xây đắp thế giới
gởi trao tôi cùng anh và tất cả ai trên thế gian
Kìa ai đang chết mỏi mòn
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
để thế giới xinh hơn trong mắt tôi và bạn

Kìa ai đang chết mỏi mòn
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
để thế giới xinh hơn trong mắt tôi và bạn

Kìa ai đang chết mỏi mòn
khi ta biết cách sống đầy tình thân ái
để thế giới xinh hơn trong mắt tôi và bạn

Có tôi và bạn
Tìm một nơi sưởi ấm

Có tôi và bạn
Tìm một nơi sưởi ấm

Có tôi và bạn
Tìm một nơi sưởi ấm

Có tôi và bạn
Hãy chung tay xây đắp

Có tôi và bạn
Vì tình yêu cho mai sau

Có tôi và bạn
Hãy chung tay xây đắp

Có tôi và bạn
Vì tình yêu cho mai sau

Có tôi và bạn
Hãy chung tay xây đắp

Có tôi và bạn
Vì tình yêu cho mai sau

Có tôi và bạn
Hãy chung tay xây đắp

Có tôi và bạn
Vì tình yêu cho mai sau