* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
– Thời gian
– Lời nói
– Cơ hội

* Ba điều trong đời không được đánh mất:
– Sự thanh thản
– Hy vọng
– Lòng trung thực

* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
– Tình yêu
– Lòng tự tin
– Bạn bè

* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
– Giấc mơ
– Thành công
– Tài sản

* Ba điều làm nên giá trị một con người:
– Siêng năng
– Chân thành
– Thành đạt

* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
– Rượu
– Lòng tự cao.
– Sự giận dữ.