Nỗi sợ hãi sâu xa nhất trong chúng ta không phải là khả năng hạn hẹp. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong mỗi chúng ta là sức mạnh phi thường mà chúng ta không thể kiểm soát. Sức mạnh đó chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời ta, hoàn toàn không phải bóng tối đe doạ chúng ta. Chúng ta tự vấn rằng chúng ta là ai, làm thế nào để có thể trở nên xuất sắc, hấp dẫn, tài năng và vĩ đại? Thực ra, bạn không phải băn khoăn nhiều thế. Bạn chính là con của Chúa trời. Tất cả chúng ta sinh ra là để toả sáng, cũng giống như những đứa trẻ vậy. Chúng ta được sinh ra là để chứng minh sự vĩ đại của Chúa trời nằm trong bản thân mỗi chúng ta. Sự vĩ đại ấy không chỉ có ở một số người, nó có trong tất cả mọi người. Và khi chúng ta toả sáng, vô hình chung chúng ta đã cho người khác cơ hội để toả sáng như thế. Khi chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi của bản thân thì tự khắc, sự hiện diện của chúng ta giúp giải phóng những người khác khỏi nỗi sợ hãi của họ.

Nelson Mandela, Lời Tuyên Thệ Nhậm Chức Tổng Thống Nam Phi