Bản thân mỗi người đều hiểu định nghĩa cho một cuộc đời hoàn hảo là không tưởng. Bởi cuộc sống không có sự hoàn hảo tuyệt đối. Chúng ta được sinh ra, sống và tồn tại giữa cuộc đời sẽ luôn bị chi phối, tác động bởi tất cả những gì cuộc sống đem đến. Thế nhưng, đừng sợ hãi!

Đừng sợ hãi trước những gì đã đến, đang đến và sẽ đến. Bởi từng giai đoạn của đời người được tôi luyện, rèn giũa bằng nhiều thử thách, bài học để ta hiểu được rằng, nhờ đó mình đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhường nào. Nếu mỗi người thấy ý nghĩa của nỗi đau, thất bại, trở ngại từng đi qua, thì họ cũng sẽ cảm nhận được điều đó không giết chết một con người, mà chỉ làm sống dậy con người khác nơi ta mà thôi!

Đấy là con người của niềm tin, nghị lực, của sức mạnh nội tâm và mọi giá trị cao đẹp tồn tại bên trong. Ta nào có thể quyết định hoàn toàn những gì xảy đến với mình nhưng ta có thể làm chủ những thứ diễn ra trong tâm hồn mình. Bạn thấy không? Con tim nằm trong cơ thể và nó quyết định tới sự sống còn của tứ chi, chi phối hoạt động của mọi bộ phận khác. Ta có thể sống dù thiếu hoặc suy yếu một phần nào đó trên cơ thể, nhưng liệu có thể tồn tại mà thiếu con tim không?

Là vậy! Có những giá trị tiềm ẩn bên trong quyết định đến các giá trị tồn tại bên ngoài. Với từng người sẽ có những bài học, thử thách khác nhau, chẳng ai giống ai cả và cũng không có nỗi đau nào được gọi là ít hay là nhiều. Mục đích mà Thượng Đế muốn mỗi người phải thấy, đó là học cách vươn lên từng ngày trong cuộc sống. Học cách nhìn ra những giá trị cao quý đích thực của một con người, và hướng đến khía cạnh nội tâm với góc nhìn sâu, rộng và cao hơn.

Đừng sợ hãi mà hãy đứng dậy. Rũ bỏ con người cũ kỹ, yếu đuối, mỏng manh của mình.