Trong cuộc sống, thay vì cố gắng dìm người khác để mình đi lên thì tại sao chúng ta không cùng giúp nhau để cho mọi người cùng chiến thắng nhỉ?

Hình ảnh trong một cuộc giải điền kinh người khuyết tật, trong đó một VĐV đã dừng lại để đỡ dậy người bạn của mình vừa bị vấp té..một hình ảnh có thể nói lên được rất nhiều điều…