Đừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ bạn phía trước.
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi sẽ vượt qua.
Đừng đợi chờ những gì bạn muốn, mà hãy đi tìm kiếm chúng.
Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được, và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó 🙂