Trăng có hay về nơi đó không?
Nghiêng qua cửa sổ, ghé vào phòng.
Có thấy người ấy đang ngồi học?
Nhắn nhỏ giùm Phong: chúc thành công!