1. Trước khi bạn nói điều gì đó với ai đó, hãy tự hỏi mình 3 câu:
  – Điều đó có đúng đắn không?
  – Điều đó có tử tế không?
  – Điều đó có cần thiết không?
 2. Hãy tiết kiệm lời hứa, nhưng một khi đã hứa thì hãy chắc chắn giữ lời.
 3. Đừng để lỡ một cơ hội nào động viên người khác.
 4. Không nói xấu người khác, đừng ngồi lê đôi mách và đừng nghe những chuyện ngồi lê đôi mách.
 5. Biết tha thứ. Bạn hãy tin rằng hầu hết mọi người đã cố hết sức rồi.
 6. Giữ cho đầu óc “mở” và thật tỉnh. Thảo luận và bàn bạc nhưng đừng cãi cọ.
 7. Đừng đếm tới 10 mà hãy đếm tới 10.000 trước khi làm gì đó hoặc nói gì đó mà bạn nghĩ có thể làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
 8. Không phải kể về những ưu điểm hay tính tốt của bạn, hãy để chúng tự thể hiện.
 9. Nếu ai đó phê phán bạn, hãy xem trong đó có gì là đúng, là sự thật không. Nếu có, hãy biết thay đổi cái sai của mình. Nếu không có gì là sự thật, hãy lờ đi và sống sao cho chẳng ai tin vào lời phê phán đó.
 10. Nuôi nấng và chăm sóc khả năng hài hước của bạn. Nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa những con người.
 11. Đừng đòi hỏi phải được an ủi như là mình đã an ủi người khác, đừng đòi hỏi được hiểu như là mình đã hiểu người khác, và đừng đòi hỏi được yêu thương như là mình đã yêu thương người khác.