Bạn đã từng nhìn thấy cảnh đúc kiếm chưa? Cây thép nung đỏ rực, được gắp ra từ trong lò, đặt lên trên chiếc đe sắt, dùng búa nện đập thật mạnh, rồi nhúng vào nước lạnh để nó nguội đi, sau đó lại đặt trở vào lò. Cứ hết lần này đến lần nọ như thế, đến khi nó trở thành tinh luyện, trở thành vũ khí sắc bén.

Gang thép giống như con người, được nung rèn càng nóng thì sức càng dẻo dai; được ngâm dầm càng lạnh thì ý chí của nó càng kiên cường; được mài dũa càng kỹ thì lưỡi kiếm càng bén nhọn. Vì vậy cùng là những hạt sắt bình thường nhưng nếu trải qua sự tinh luyện khác nhau, có cái trở thành gang, đúc những đồ vật thô nặng; có cái trở thành sắt rèn, đúc thành những khí cụ tinh xảo; có cái trở thành thép, đúc thành đao kiếm, súng pháo.

Và điều đặc biệt là mỗi cây kiếm đều cần cho mình một vỏ kiếm 🙂