Có 3 người thợ may, mỗi người mở một cửa hiệu trên cùng một con đường. Mỗi người đều muốn thu hút nhiều khách hàng cho mình.

Người thợ may thứ nhất treo lên một tấm bảng hiệu lớn, trên đó viết: “Tôi là người thợ may giỏi nhất tỉnh”.

Khi người thợ may thứ hai nhìn thấy tấm biển, ông muốn chơi trội hơn nên làm một tấm biển hiệu lớn hơn, với dòng chữ: “Tôi là người thợ may giỏi nhất nước”.
Người thợ may thứ ba nghĩ: Mình có nên nói rằng mình là người thợ giỏi nhất thế giới không nhỉ? ông ta suy xét vấn đề này trong một thời gian rất dài, sau đó ông chỉ đưa ra một bảng hiệu rất nhỏ. Nhưng tấm bảng hiệu nhỏ ấy đã thu hút rất nhiều khách hàng trên con đường đó đến cửa hiệu của mình, và làm cho 2 cửa hiệu kia vắng teo.

Tấm bảng hiệu của người thợ may thứ ba đã viết gì? Trên đó chỉ viết: “Tôi là người thợ may giỏi nhất trên con đường này”.