Khi tìm chất liệu cho sợi dây tóc bóng đèn, Edison đã tiến hành hơn 2000 thí nghiệm khác nhau nhưng tất cả đều thất bại. Quá mỏi mệt, phụ tá của ông than vãn: “Ôi, mọi việc làm của chúng ta đều vô ích! Cuối cùng chúng ta cũng chẳng có được một thứ gì cả.”

Nghe thế, Edison mỉm cười: “ Sao lại nói chúng ta chẳng được điều gì. Chẳng phải là bây giờ chúng ta đã biết rằng không thể sử dụng 2000 chất liệu đó để làm dây tóc bóng đèn hay sao?