Hồi bé
-1 sợi tóc bạc
-2 sợi tóc bạc
-3 sợi tóc bạc…
Con ước mình sẽ nhổ được thật nhiều sợi tóc bạc
…để nhận được vài ngàn lẻ từ ba mẹ.

Bây giờ
-10 sợi tóc bạc
-20 sợi tóc bạc
-30 sợi tóc bạc…
Con ước mình chẳng nhổ được sợi nào
…để biết ba mẹ vẫn còn bên con mãi.

Hôm nay, Mother’s Day – Ngày của Mẹ (ngày CN thứ 2 của tháng 5).
Xin chúc mọi người luôn sống hiếu thảo với Mẹ nhé.