Bạn hãy thử vào Google và tìm kiếm “niềm vui” xem nào.
Bạn thấy đó, Google báo rằng tìm thấy khoảng 29.800.000 niềm vui trong 0,15 giây.

Vậy tại sao bạn lại phải buồn nhỉ? 🙂