Cuộc đời là một cơ may, hãy chớp lấy.
Cuộc đời là hương sắc, hãy ngắm nhìn.
Cuộc đời là chân phước, hãy tận hưởng.
Cuộc đời là một giấc mơ, hãy biến thành hiện thực.
Cuộc đời là một thách thức, hãy biết đối đầu.
Cuộc đời là một bổn phận, hãy hoàn thành.
Cuộc dời là một cuộc chơi, hãy vào cuộc.
Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu.
Cuộc đời vô vàn của báu, hãy giữ gìn.
Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng.
Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá.
Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hiện lời hứa.
Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua.
Cuộc đời là một ca khúc, hãy hát lên…

(trích những lời được viết trên tường các trại phong, trại điều dưỡng bệnh AIDS…của Mẹ Teresa để trại viên đọc và suy ngẫm.)