Lúc chiều định tới nhà M rủ M đi “dạo” mà không thành. Nên tối nay lại “rảnh” lang thang trên các blog bạn bè chúc Tết.
Đọc được cái dòng comment bằng tiếng Anh (không biết có đúng “chuẩn” không) The past is always behind your hurt.
Chả biết dịch sao, tạm hiểu là Quá khứ luôn phía sau niềm đau của bạn. Đang ngẫm nghĩ tìm cách dịch cái câu này cho nó từ tiếng Anh qua “chuẩn” tiếng Việt, mà chưa được. Mình chợt “sáng kiến” ra thêm một ý mới. Có thể quá khứ là niềm đau, nhưng cũng có thể chính niềm đau đã vùi trong quá khứ.

Dù sao đi nữa thì quá khứ là niềm đau, hay niềm đau trong quá khứ, thì bạn hãy quên đi quá khứ, trở về hiện tại, và chuẩn bị cho tương lai.
Đừng nhìn lại quá khứ, hãy quên đi niềm đau.
Quá Khứ là Niềm Đau, Hiện Tại là Bình Yên, Tương Lai là Bất Ngờ.