Ở Mỹ, không ai là không biết nhà chính trị nổi tiếng Thomas Paine, do cuốn sách tựa đề “Thường Thức” (Common Sence), kiên định quyết tâm giành độc lập của nước Mỹ đối với nước Anh.

Paine sinh vào năm 1737 trong một gia đình không quyền quý cũng không giàu có. Ông ta từng làm thợ may, giáo viên, nhân viên thuế,… Tựa hồ bất cứ việc gì ông ta làm đều trở nên không thuận lợi. Trước 37 tuổi, Paine phải sống trong hoàn cảnh khốn đốn. Cho tới năm 1774, ông vượt biển tới Mỹ và hai năm sau xuất bản cuốn “Thường Thức” và trở nên nổi tiếng.

Nói đến Paine nhiều người cho rằng nếu ông đến Mỹ sớm hơn một chút, đừng sống khốn đốn lâu dài ở Anh thì có thể thành danh sớm hơn. Kỳ thực chúng ta cần phải nghĩ, chính nhờ kinh nghiệm tiếp xúc với các giai từng xã hội của ông Paine lúc nhỏ, hiểu sâu sắc nổi khổ của dân chúng, thấy rõ trạng thái bệnh lý của xã hội, thì mới có thể có được nhiều kiến giải tuyệt vời, mới có thể viết ra được cuốn “Thường Thức”.

Có mất tất có được. Sự khốn đốn sẽ cho chúng ta kinh nghiệm và sự rèn luyện, làm sáng đôi mắt chúng ta, làm rõ đôi tai chúng ta, khiến chúng ta có năng lực đảm đương những nhiệm vụ khó khăn nặng nề hơn trong tương lai.