Thông điệp này đã lâu, nhưng chưa cũ.
Các bạn xem hình ảnh này – các bạn sẻ thấy mình còn hạnh phúc
clip_image001
clip_image002
clip_image003
clip_image004
clip_image005
clip_image006
clip_image007
clip_image008
clip_image009
clip_image010
clip_image011
clip_image012