Một cô bé và cha đi ngang qua một cây cầu. Cha hơi sợ và hỏi cô con gái nhỏ:
” Con yêu, hãy nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông”

Cô bé đáp: ” Không! Cha ơi! Cha nắm tay con đi!”

” Như vậy thì khác gì đâu con?”- Người cha lúng túng hỏi.

” Rất khác đó cha!”- Cô bé đáp.” Nếu con nắm tay cha và có điều gì đó xảy ra với con, rất có thể là con sẽ thả tay cha ra. Nhưng nếu Cha nắm tay con, con biết là cho dù điều gì xảy ra, Cha cũng sẽ không bao giờ buông tay con ra”.

Thế đó! trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Cốt lõi của niềm tin không phải nằm trong sự ràng buộc, mà trong sự gắn kết đầy tình thương mến.

Vì thế, hãy nắm tay người mà bạn yêu thương hơn là mong đợi họ nắm lấy tay bạn.

*Có những thứ không thể nhưng yêu thương là có thể !!!…