Một ngày nọ tôi có việc gấp phải lên núi Dương Minh, liền gọi một chiếc xe taxi ngồi vào, nào ngờ người tài xế nghe nói tôi lên núi Dương Minh lập tức dừng ngay xe lại. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh lại dừng xe lại? Không muốn đi sao?”.

“Xin lỗi! Thưa ông! Tôi chỉ muốn kiểm tra xe một chút, xong ngay lập tức”. Người tài xế cười nói.

Đợi người tài xế kiểm tra xe xong, tôi hỏi như đùa giỡn: “Vừa rồi anh kiểm tra cái gì? Có phải sợ xe lên núi không nổi phải không?”.

“Tôi kiểm tra hệ thống phanh xe, nếu khi xuống núi mới phát hiện thắng xe không nhạy, há chẳng phải đã trễ rồi sao? Vì vậy tôi không sợ không có sức đi, mà chỉ sợ không có sức dừng”.