Khi anh em Wright nghiên cứu chế tạo máy bay, nhiều người mỉa mai họ là những kẻ hoang tưởng, thậm chí lúc đó có câu nói: “Nếu Thượng Đế muốn cho con người biết bay thì đã tạo cho con người đôi cánh rồi”.

Nhưng anh em Wright không chút để ý đến dư luận bên ngoài, cuối cùng phát minh ra máy bay.

Khi Galileo dùng viễn vọng kính quan sát các thiên thể, phát hiện trái đất quay xung quanh mặt trời, Giáo hoàng đã hạ ngục ông, ra lệnh ông phải thay đổi ý kiến, nhưng Galileo vẫn tiếp tục nghiên cứu rồi biên soạn sách nói rõ học thuyết của mình, về sau điều này đã được chứng thực.

Thành công vĩ đại nhất thường thuộc về những người kiên trì đến cùng trong tình huống mà mọi người đều cho rằng không thể nào thực hiện được.