Có một người Hindu thấy một con bò cạp đang tìm cách thoát khỏi một hố nước. Anh ta quyết định cứu nó bằng cách đưa cánh tay xuống để cho nó trèo lên. Nhưng khi tay anh ta vừa chạm vào con bò cạp, nó đã cắn anh ta. Anh ta vẫn không rút tay lại mà vẫn cố gắng giúp nó thoát ra khỏi hố nước. Và con bò cạp lại tiếp tục cắn anh ta.Một người ở gần đó khuyên anh ta không nên tiếp tục cứu con bò cạp nữa nếu không anh ta sẽ chết. Người Hindu nói:
– Bản chất của loài bò cạp là cắn người. Bản chất của tôi là tình yêu thương. Tại sao tôi phải từ bỏ tình yêu thương của mình chỉ vì bản chất của loài bò cạp?