Thời bây giờ người ta quen gọi “Bệnh Viện” chứ không phải là “Nhà Thương” như hồi mình còn bé, cách đây bốn, năm chục năm. Ước gì người ta cảm nhận được “Bệnh Viện” không phải là “một Viện toàn Bệnh” mà trước hết phải là “một Ngôi Nhà của Lòng Thương Xót” ( Maison de la Miséricorde – House of the Mercy ). Ở đây, bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo, được đón tiếp, chăm sóc và chữa lành.