Nắm cát, giữ tình yêu

Nếu cầm cát mà cầm quá chặt, nó sẽ trôi đi hết theo những khe hở trên bàn tay.
Cầm cát thì chỉ cần nhẹ nhàng, khẽ khum khum tay lại, thế lại giữ được lâu, được nhiều.
Đến khi nào mỏi tay, không muốn cầm nữa thì trở tay một cái là sẽ trôi hết, chẳng còn lại gì…

Tình yêu cũng vậy.

Hoa hồng có gai