1.Cơm không đủ ăn. Mẹ nói: Mẹ không đói.
2. Nhà nghèo. Mẹ nói: Mẹ không thích quần áo mới.
3. Thức ăn ít. Mẹ nói: Mẹ không thích ăn.
4. Dậy sớm thức khuya. Mẹ nói: Mẹ không mệt.
5. Kiệt sức vì mỏi mệt. Mẹ nói: Mẹ không sao.
6. Ra đường không đủ tiền mua nước uống. Mẹ nói: Mẹ không khát.
7. Gửi tiền cho mẹ. Mẹ nói: Mẹ không thiếu tiền.
8. Khi bệnh nằm trên giường. Mẹ nói: Mẹ không đau.

Mẹ đã hy sinh cho chúng ta quá nhiều. Nhưng đôi khi chúng ta thật vô tình không để tâm đến mẹ.