“Vượt lên số phận” là lời đề tựa cho bức ảnh. Cảm phục trước nghị lực phi thường của người đàn ông tàn tật vượt lên số phận.
Thật xúc động khi nhìn tấm hình này.