Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn sẽ bị đánh bật ra như thế này, nhưng điều quan trọng bạn phải nhận ra rằng, dù không ở “môi trường nước” nhưng mình vẫn sống được, cho dù….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU.