Mỗi người chúng ta là một HẠT GIỐNG TƯƠI TỐT được gieo xuống trên CÁNH ĐỒNG TRẦN GIAN đầy những bất trắc và âu lo.
Hạt giống ấy sẽ phát triển thành một cái cây xanh tươi, cành lá xum xuê, nhựa sống căng trào? Hay sẽ là một cái cây èo uột, héo hon, cằn cỗi? Hoặc sẽ mãi mãi chỉ là một hạt mầm nhỏ xíu, nằm lẩn khuất đâu đó giữa những bon chen vụn vặt và tủn mủn của cõi thế trần?

Mỗi người hãy tự mình tìm lấy câu trả lời.