Vào năm 1923, một cuộc họp quan trọng được tổ chức tại khách sạn Egdewater Beach ở Chicago. Tham dự cuộc họp này là chín trong số mười nhà tài phiệt tầm cỡ nhất thế giới.
Họ là:
– Chủ tịch công ty dịch vụ công cộng lớn nhất
– Chủ tịch công ty thép độc lập lớn nhất
– Chủ tịch Công ty khí đốt lớn nhất
– Nhà đầu cơ lúa mì lớn nhất
– Chủ tịch thị trường chứng khoán New York
– Một thành viên trong nội các của Tổng Thống
– “Con gấu” vĩ đại nhất ở Wall Street
– Người đứng đầu tập đoàn độc quyền lớn nhất thế giới
– Chủ tịch Ngân hàng Thanh Toán Quốc tế
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc họp của những người quyền lực nhất trên thế giới. Thế nhưng, hãy xem hai mươi năm qua, điều gì đã xảy đến với họ:
– Chủ tịch công ty dịch vụ công cộng lớn nhất – Samuel Insull, chết không một xu dính túi trên đất khách quê người
– Chủ tịch Công ty thép độc lập lớn nhất – Charles Schwab, bị phá sản và năm năm trước khi chết phải sống nhờ vào tiền vay mượn của người khác
– Chủ tịch Công ty khí đốt lớn nhất- Howard Hopson, hiện bị mất trí
– Nhà đầu cơ lúa mì lớn nhất- Arthur Cutton, chết ở hải ngoại và chưa thanh toán hết các khoản nợ nần
– Chủ tịch thị trường chứng khoán New York – Richard Whitney, bị giam ở đại lao
– Thành viên nội các Tổng Thống- Albert Fall, được cho ra khỏi tù để chết tại nhà
– “Con gấu” vĩ đại của Wall Street- Jesse Livermore, tự tử
– Người đứng đầu tập đoàn độc quyền lớn nhất thế giới- Ivan Krueger, tự tử
– Chủ tịch Ngân hàng Thanh toán Thế giới- Leon Fraser, tự kết liễu đời mình
(Trích HOPE FOR FUTURE –MS. Richard G.Lee)