Xin chúc mọi người, những người mẹ, người dì, người chị. Cũng như những ai có ngày sinh vào ngày 20-10 một ngày thật vui vẻ hạnh phúc.