nghệ thuật sống, hạt giống tâm hồn, quà tặng cuộc sống

Hiển thị: 1 - 13 của 13 kết quả
ứng xử

Bí quyết 90/10

Bí quyết đó là gì? 10% cuộc đời là những gì xảy đến với bạn. 90% cuộc đời là do phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó. Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ: Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm …